شرایط عضویت

شرایط عضویت در انجمن صنفی مهندسین معمار استان یزد :

۱. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی
۲. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
۳. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۴. قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره انجمن
۵. پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه انجمن
۶. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی معماری
۷. داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته معماری

* تبصره: مهندسان معمار دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس فاقد پروانه اشتغال میتوانند بدون داشتن حق رأی به عنوان عضو افتخاری به عضویت انجمن درآیند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

۱. تکمیل فرم عضویت سایت
۲. ارسال مدارک از طریق فرم عضویت سایت
۳. تصویر کارت ملی اسکن شده نمایان و خوانا
۴. تصویر عکس ۳*۴ پرسنلی با زمینه روشن (رعایت شئونات اسلامی برای تصویر خواهران الزامی است )
۵. تصویر مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت تحصیلی
۶. تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی (برای مهندسین دارای پروانه اشتغال)
۷. شماره فیش واریزی حق ورودیه انجمن و حق عضویت سال اول ( با ارائه شناسه و تاریخ پرداخت )

حق عضویت از زمان تاسیس تاکنون

حق ورودیه انجمن در حال حاضر

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

حق عضویت سالیانه درحال حاضر

مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
روش پرداخت  :

پرداخت مبالغ عضویت به شماره حساب ۰۱۰۵۳۴۲۱۳۴۰۰۰ یا شماره کارت ۸۰۲۴ ۹۹۵۲ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ بانک ملی خیابان ایرانشهر یزد به نام انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد

پرداخت آنلاین

روش عضویت حضوری :
هماهنگی با دبیر انجمن آقای مهندس میروکیلی با شماره تماس ۰۹۱۳۳۵۸۵۶۴۸ برای ارائه مدارک و پرکردن فرم عضویت دستی الزامی میباشد