شرایط عضویت

شرایط عضویت در انجمن صنفی مهندسین معمار استان یزد :

۱. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی
۲. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
۳. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۴. قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره انجمن
۵. پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه انجمن
۶. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی معماری (درصورتی که در مقاطع بالاتر تغییر رشته داده اید ملاک مدرک کارشناسی شما خواهد بود )
۷. داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته معماری

* تبصره: مهندسان معمار دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس فاقد پروانه اشتغال میتوانند بدون داشتن حق رأی به عنوان عضو افتخاری به عضویت انجمن درآیند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

۱. تکمیل فرم عضویت سایت
۲. ارسال مدارک از طریق فرم عضویت سایت
۳. تصویر کارت ملی اسکن شده نمایان و خوانا
۴. تصویر عکس ۳*۴ پرسنلی با زمینه روشن (رعایت شئونات اسلامی برای تصویر خواهران الزامی است )
۵. تصویر مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت تحصیلی
۶. تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی (برای مهندسین دارای پروانه اشتغال)
۷. شماره فیش واریزی حق ورودیه انجمن و حق عضویت سال اول ( با ارائه شناسه و تاریخ پرداخت )

حق عضویت از زمان تاسیس تاکنون

حق ورودیه انجمن در حال حاضر

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

حق عضویت سالیانه درحال حاضر

مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
روش پرداخت  :

  • پرداخت مبالغ عضویت به شماره حساب ۰۱۰۵۳۴۲۱۳۴۰۰۰ یا شماره کارت ۸۰۲۴ ۹۹۵۲ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ بانک ملی خیابان ایرانشهر یزد به نام انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد
  •  پرداخت آنلاین از طریق منوی پرداخت حق عضویت 

روش عضویت حضوری :
هماهنگی با دبیر انجمن خانم مهندس اسماعیلی با شماره تماس ۰۹۱۳۱۵۷۷۳۰۲ برای ارائه مدارک و پرکردن فرم عضویت دستی الزامی میباشد