گزارش برنامه های بزرگداشت روز معمار سال۱۴۰۰

در روزشنبه ۴ اردیبهشت سال۱۴۰۰ با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مراسم بزرگداشتی درخانه مهندس

ادامه مطلب