گزارش برنامه های بزرگداشت روز معمار سال۱۴۰۰

در روزشنبه ۴ اردیبهشت سال۱۴۰۰ با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مراسم بزرگداشتی درخانه مهندس

ادامه مطلب

مروری بر تجربه های معماری در پیوند با بستر طرح

به مناسبت گرامیداشت روز معمار، واحد آموزش و کمیسیون تخصصی سازمان با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار وبینار “مروری بر تجربه های معماری در

ادامه مطلب

نشست تخصصی بررسی پرونده ثبت جهانی شهرتاریخی یزد

انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد با همکاری شهرداری یزد و پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد اولین نشست تخصصی در ارتباط با بررسی

ادامه مطلب