صفحه نخست عضویت درباره ما تماس با ما اردیبهشت (3)
خرداد (1)
اردیبهشت (1)
فروردین (1)
آبان (1)
تیر (3)
اولین جشنواره بازرویش معماری گلین


پژوهشكده معماري بومي و اداره كل ميراث فرهنگي يزد با همكاري مركز بين المللي مطالعات معماري خاك وابسته به دانشگاه گرونوبل فرانسه اولین جشنواره بازرویش معماری گلین را برگزار ميكند .
محورها و اهداف جشنواره :
۱- رویکرد مجدد به معماری گلین
احداث دفتر بازرویش معماری گلین در مجاورت دیوار تاریخی شهر
بازسازی بخشی از حصار تاریخی شهر
همکاری در تهیه اسناد لازم ومستند سازی شهر تاریخی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی
۲-ترویج کاربرد خاک به عنوان مصالح آینده
معرفی وآشنایی باآخرین دستاوردهای علوم مواد در زمینه شناخت خاک
معماری گلین وتوسعه پایدار
معماری گلین معماری هوشمند وانعطاف پذیر
معماری گلین در مواجهه با دشواری¬ها وسوانح طبیعی
۳- بازشناسی والفت عمومی با خاک
ترویج مفاهیم علمی خاک از طریق ساده سازی آنها
استقرار تجهیزات آزمایشگاهی
ساخت نمونه های بامقیاس کوچک
۴- تدوین برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت
دعوت از ارگان ها ونهادهای مرتیط
تبیین وتنظیم برنامه نحوه همکاری با ارگان ها ونهادها
تنظیم تفاهم نامه ها و موافقتنامه های اجرایی
  • نویسنده: 394-1-0050
  • تاریخ:1-12-1393, 09:18
  • دفعات مشاهده: 797