تعرفه پیشنهادی خدمات معماری سال ۱۴۰۰ اعلام شد

تعرفه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ جهت ارائه به اعضای انجمن و همکاران معمار توسط انجمن صنفی مهندسان معمار ارائه گردید

جهت دریافت این تعرفه به صفحه مخصوص تعرفه ها مراجعه فرمایید

محمود شایان فرد

محمود شایان فرد

دوست دارم اگر گل نیستم خاری نباشم

شاید به این مطالب علاقه داشته باشید