گزارش برنامه های بزرگداشت روز معمار سال1400

در روزشنبه 4 اردیبهشت سال1400 با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مراسم بزرگداشتی درخانه مهندس

ادامه مطلب

نشست تخصصی بررسی پرونده ثبت جهانی شهرتاریخی یزد

انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد با همکاری شهرداری یزد و پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد اولین نشست تخصصی در ارتباط با بررسی

ادامه مطلب