گزارش برنامه های بزرگداشت روز معمار سال1400

در روزشنبه 4 اردیبهشت سال1400 با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مراسم بزرگداشتی درخانه مهندس

ادامه مطلب