محمود شایان فرد

عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر سایت
عکس کاور خود را تغییر دهید

دوست دارم اگر گل نیستم خاری نباشم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مشخصات تخصصی اعضاء :
۳۹۴-۱-۰۰۵۰
۴۰ سال
بخش خصوصی
یزد خیابان مطهری کوچه شماره ۵۷ ساختمان روشن
۰۳۵-۳۵۳۰۴۱۵۱
استان یزد | شهر یزد
شرکت انبوه سازی نیارش گستر یزد
مسئول طراحی و طراح
۰۹۱۳۱۵۹۹۲۹۸

طراحی معماری / طراحی نما/ طراحی داخلی / طراحی محوطه / نظارت و اجرای بنا

آخرین پروژه انجام شده :
طراحی آپارتمان مسکونی نیارش ۷

عنوان پروژه : نیارش ۷
مساحت پروژه : ۵۰۰۰ متر مربع
پروژه مسکونی در شش طبقه و هر طبقه چهار واحد غیر تیپ

تصویر نمونه کار #20 #20
تصویر نمونه کار #20