دورهمی دوستانه معماران

دورهمی دوستانه معماران هفته هشتم
تبادل نظر در خصوص تشکیل شرکت تعاونی تامین انجمن
این دورهمی با حضور گرم مهندسان معمار در محل خانه مهندس برگزار شد و حول پتانسیل های فعالیت های اقتصادی و درآمدزا جمع معماران در قالب های مختلف از جمله شرکت تعاونی تامین صحبت و تبادل نظر شد.

مدیریت

مدیریت

عضو اصلی انجمن | مشاور و ارائه دهنده خدمات وب

You May Also Like