فرم ثبت نام کارگاه و مسابقه سایه بان خشتی

لطفا اطلاعات خواسته شده را به طور کامل و دقیق وارد نمایید توجه فرمایید که ابتدا باید هزینه ثبت نام را واریز و شماره رهگیری پرداختی یا تصویر آن را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید