لغو مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 1401 در تاریخ 1401/5/26

با توجه به این که انتشار دعوتنامه مجمع در روزنامه رسمی با تاخیر صورت گرفته و بنا بر اساسنامه انجمن رعایت فاصله زمانی مشخص از زمان انتشار آگهی تا زمان برگزاری مجمع الزامی می باشد ، به اطلاع می رساند مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار نخواهد شد.
زمان برگزاری مجمع متعاقبا اعلام خواهد شد.

دستورات کار مجمع :
2) گزارش مالی و تصویب ترازنامه سال ۱۴۰۰
3) تعیین حق ورودیه و عضویت سال ۱۴۰۱
4) تعیین روزنامه رسمی.
5) تعیین بازرس انجمن.
6) تعیین اعضای هیئت حل اختلاف

مدیریت

مدیریت

عضو اصلی انجمن | مشاور و ارائه دهنده خدمات وب

مطالبی که شاید بپسندید