نظامنامه نحوه عقدقرارداد

حاسبه حق الزحمه وشرح خدمات پروژه های طراحی ساختمان

همانطور که مستحضرید عدم وحدت رویه بین همکاران در محاسبه حق الزحمه و نحوه عقد قرارداد موجب سردرگمی و سوءتفاهم بین همکاران و همچنین کارفرمایان شده است . به منظورایجاد وحدت هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان معماراستان یزد اقدام به تهیه نظامنامه نحوه عقدقرارداد،محاسبه حق الزحمه وشرح خدمات پروژه های طراحی ساختمان و تیپ قرارداد نموده است . بدین وسیله از همه اعضای انجمن درخواست می شود ضمن مطالعه و بررسی مستندات نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح نهایی نظامنامه به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند .

جهت دریافت نظام نامه از لینک زیر استفاده نمایید .

دریافت تاریخچه شکل گیری نظام نامه

بارگذاری فایل : تاریخچه نظام نامه [حجم: 2.44 مگابایت]