گزارش برنامه های بزرگداشت روز معمار سال1400

در روزشنبه 4 اردیبهشت سال1400 با همکاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مراسم بزرگداشتی درخانه مهندس برگزار شد. در بخش اول این مراسم، آقای مهندس زحمتکش رئیس سازمان نظام مهندسی و آقای مهندس فرهمند رئیس انجمن صنفی به ایراد سخنرانی پرداختند. در ادامه برنامه، جوایز برگزیدگان مسابقه معماری طراحی ساختمان نظام مهندسی در شهرستان بافق به خانم ها مریم قاسمی زاده و زهرا شارق رتبه دوم و خانم الهام امیدواری رتبه سوم اعطاء گردید .

در بخش دوم مراسم، «تریبون آزاد مهندسان معمار» برگزار گردید. در این بخش آقایان مهندس زارع، قاضی نسب، تشکری و سادات اخوی به ارائه نقطه نظرات و پیشنهاد های خود پرداختند .

در ادامه برنامه های بزرگداشت روز معمار ، در روز سه شنبه 7 اردیبهشت سال1400، «نشست نقد نما و سیمای شهری معاصر یزد» در خانه مهندس برگزار شد.

آقای مهندس فهیمی مجری برنامه ،آقای مهندس شرافت معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد ،آقای مهندس علاقه بند عضو هیئت مدیره نظام مهندسی و آقایان مهندس حاجی زینلی وعالم رجبی به نمایندگی ازجامه مهندسان معمار اعضای شرکت کننده دراین نشست بودند. حاضرین در جلسه درباره موضوع نشست از جایگاه مسئولیت و تخصص خود به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

از دیگر اقدام های انجمن صنفی تهیه  دو ویدئو با موضوع معرفی آثار برگزیده معماران یزدی در مسابقات کشوری بود که به مناسبت این روز منتشر گردید .

مدیریت

مدیریت

عضو اصلی انجمن | مشاور و ارائه دهنده خدمات وب

مطالبی که شاید بپسندید