مجمع عمومی سالیانه نوبت اول سال 99 برگزار شد

مجمع عمومی ساليانه انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد با حضور اعضاي محترم در نوبت اول به حد نصاب قانوني رسيد. دستور کار اين نشست هم اندیشی در خصوص مبانی قیمت گذاری خدمات معماری و انتخابات هیئت مدیره و تعيين حق وروديه و حق عضويت سالانه بود كه در روز چهار شنبه ٩ مهر ماه در حیاط خانه مهندس سازمان نظام مهندسي يزد برگزار شد.
در آغاز نشست آقاي مهندس سید علاقه بند رئیس هيأت مديره انجمن گزارش کاملي از اهم فعاليت ها ي دور سوم انجمن ارائه نمود.
در ادامه ايشان موضوع “مبانی قیمت گذاری خدمات معماري را به تفضيل بررسي و ابعاد مختلف مسأله را تحليل نمود و مورد بحث و تبادل نظر حاضرین قرار گرفت.در ادامه لوح ياد بود زنده ياد مهندس هدا صادقیان از اعضاي خوش نام و متعهد انجمن، به پدر بزرگوار ایشان جناب مهندس علی صادقیان از پيشكسوتان انجمن اهدا گردید.
تقدير از زحمات جناب دكترمهدي سالاري با حضور ايشان در جمع مهندسان معمار در دوره تصدي رياست سازمان از ديگر برنامه هاي اين نشست بود.
در ادامه با تشکیل هیئت رئیسه مجمع رسمیت یافت و وارد دستور کار شد و موارد ذیل مصوب گردید:
1- گزارش عملکرد 3 ساله هیئت مديره مورد تصویب حضار قرار گرفت.
2- گزارش مالی آقای مهندس نوری (خزانه دار) ضمن تایید آقای مهندس معتمد زاده (بازرس) به تصویب رسید.
3- حق ورودیه انجمن برای سال 99 مبلغ 1.000.000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 1.200.000 ریال تعیين شد
در فرآيند برگزاري انتخابات 10 نفر از حاضرین واجد شرايط نامزد شدند و انجام رای گیری با حضور نماینده اداره کار، صورت پذيرفت ؛ پس از شمارش آرا آقاي مجتبی فرهمند با 26 رای، آقای احسان نوری با 24 رای، خانم الهام اسماعیلی با 23 رای، آقای مهدی رضایی با 22 رای و آ قاي مسعود میروکیلی با 19 رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی صادق احمدی با 15 رای واقاي حمید جلیلیان با 15 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقاي سید منصور سید علاقه بند با 27 رای به عنوان بازرس اصلی و خانم مهندس مهدیه پورآدینه با 9 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ضمن تشكر و قدرداني از اعضاي محترم شركت كننده و دست اندر كاران برگزار ي مجمع، براي منتخبين آرزوي موفقيت در پيشبرد اهداف انجمن را داريم.
در اينجا جا دارد از حمايت ها و همراهي جناب دكتر آيت اللهي و جناب دكتر فرحزا در تجديدحيات انجمن در سالهاي گذشته تشكر و قدر داني كنيم.

تصاویر این مجمع :

 

 

 

مدیریت

مدیریت

عضو اصلی انجمن | مشاور و ارائه دهنده خدمات وب

You May Also Like