مجمع عمومی سالیانه نوبت اول سال 99 برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد با حضور اعضای محترم در نوبت اول به حد نصاب قانونی رسید. دستور کار این نشست هم اندیشی در خصوص مبانی قیمت گذاری خدمات معماری و انتخابات هیئت مدیره و تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالانه بود که در روز چهار شنبه ٩ مهر ماه در حیاط خانه مهندس سازمان نظام مهندسی یزد برگزار شد.
در آغاز نشست آقای مهندس سید علاقه بند رئیس هیأت مدیره انجمن گزارش کاملی از اهم فعالیت ها ی دور سوم انجمن ارائه نمود.
در ادامه ایشان موضوع “مبانی قیمت گذاری خدمات معماری را به تفضیل بررسی و ابعاد مختلف مسأله را تحلیل نمود و مورد بحث و تبادل نظر حاضرین قرار گرفت.در ادامه لوح یاد بود زنده یاد مهندس هدا صادقیان از اعضای خوش نام و متعهد انجمن، به پدر بزرگوار ایشان جناب مهندس علی صادقیان از پیشکسوتان انجمن اهدا گردید.
تقدیر از زحمات جناب دکترمهدی سالاری با حضور ایشان در جمع مهندسان معمار در دوره تصدی ریاست سازمان از دیگر برنامه های این نشست بود.
در ادامه با تشکیل هیئت رئیسه مجمع رسمیت یافت و وارد دستور کار شد و موارد ذیل مصوب گردید:
1- گزارش عملکرد 3 ساله هیئت مدیره مورد تصویب حضار قرار گرفت.
2- گزارش مالی آقای مهندس نوری (خزانه دار) ضمن تایید آقای مهندس معتمد زاده (بازرس) به تصویب رسید.
3- حق ورودیه انجمن برای سال 99 مبلغ 1.000.000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 1.200.000 ریال تعیین شد
در فرآیند برگزاری انتخابات 10 نفر از حاضرین واجد شرایط نامزد شدند و انجام رای گیری با حضور نماینده اداره کار، صورت پذیرفت ؛ پس از شمارش آرا آقای مجتبی فرهمند با 26 رای، آقای احسان نوری با 24 رای، خانم الهام اسماعیلی با 23 رای، آقای مهدی رضایی با 22 رای و آ قای مسعود میروکیلی با 19 رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی صادق احمدی با 15 رای واقای حمید جلیلیان با 15 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای سید منصور سید علاقه بند با 27 رای به عنوان بازرس اصلی و خانم مهندس مهدیه پورآدینه با 9 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم شرکت کننده و دست اندر کاران برگزار ی مجمع، برای منتخبین آرزوی موفقیت در پیشبرد اهداف انجمن را داریم.
در اینجا جا دارد از حمایت ها و همراهی جناب دکتر آیت اللهی و جناب دکتر فرحزا در تجدیدحیات انجمن در سالهای گذشته تشکر و قدر دانی کنیم.

تصاویر این مجمع :

 

 

 

مدیریت

مدیریت

عضو اصلی انجمن | مشاور و ارائه دهنده خدمات وب

مطالبی که شاید بپسندید