سومین نشست معماری و شهرسازی معاصر یزد

گزارش سومین نشست معماری شهرسازی معاصر یزد

سومین نشست معماری شهرسازی معاصر یزد با موضوع بررسی تجربیات مهندسین مشاور امین در رابطه با پروژه های این شرکت و همچنین ارتباطات میان مشاور و کارفرما روز چهارشنبه 20 آبان ساعت 18 در پارک علم و فناوری اقبال با حضور حدود 70 نفر از مهندسین و اعضای معمار مشاوران استان برگزار گردید .

سومین نشست معماری و شهرسازی معاصر یزد

 

سومین نشست معماری و شهرسازی معاصر یزد

 

سومین نشست معماری و شهرسازی معاصر یزد

 

سومین نشست معماری و شهرسازی معاصر یزد

در این جلسه ابتدا آقای مهندس علاقه بند تاریخچه حضور معماران حرفه ای در استان و تاسیس شرکت های مشاور را از ابتدا تا کنون بیان نمودند .
سپس آقای مهندس صالحی عضو مهندسین مشاور امین شروع به معرفی پروژه های مطرح این شرکت نموده و تجارب خود را در ارتباط با کارفرما در طی این پروژه ها بیان نمودند .
در قسمت پایانی جلسه آقایان دکتر نقصان محمدی و مهندس مسعودی از مشاور و دیگر حاضرین در جلسه آقایان دکتر اولیا ، مهندس بخشش ، مهندس اکبرپور، مهندس قاضی نسب و مهندس امیری نظرات خود را در این خصوص بیان و نشست با جمع بندی مهندس مسعودی به پایان رسید .

مدیریت

مدیریت

عضو اصلی انجمن | مشاور و ارائه دهنده خدمات وب

مطالبی که شاید بپسندید